Bilgi & Rezervasyon +90 252 452 09 85

Sea Star Hotel Marmaris, dünyanın en güzel iklimi olan Akdeniz iklim kuşağında, Ege denizinin Akdeniz’le buluştuğu noktada mükemmel bir tatil imkanı sunmaktadır. Marmaris İçmeler mevkiinde, İçmeler merkezine 500 m, Marmaris merkezine 9 km, Dalaman Uluslararası Havalimanına 90 km mesafede size dilediğiniz tatil keyfini yaşatacak en önemli tatil destinasyonlarından biridir.

Bir kültür mozaiği olan Türkiye’nin tarihsel ve kültürel zenginliğini en yakından görebileceğiniz; denizi, güneşi ve yemyeşil doğasıyla, başka hiçbir yerde bulunamayacak huzurlu atmosferiyle aradığınız tatili yaşama şansına Sea Star Hotel Marmaris’te kavuşabilirsiniz.

Yaptığımız işlerin etkilerini daha detaylı düşünmenin zamanı geldi de geçiyor. BM 2021 Sürdürülebilir Kalkınma Raporu, yoksulluk, eğitim ve cinsiyet eşitliği de dahil olmak üzere diğer birçok hedefteki ilerlemenin 2020’den bu yana nasıl durduğunu veya tersine döndüğünü vurguladı. Ayrıca, küresel karbondioksit emisyonları bir kez daha rekor seviyelere yaklaşıyor.

COVID-19 pandemisine verilen küresel yanıt, insanlığın bilim ve teknolojiyi ortak yarar için kullandığında muazzam şeyler başarabileceğini gösterdi.

Toplumda yenilenmiş bir amaç duygusu ve iklim değişikliği gibi diğer büyük zorlukların üstesinden gelebileceğimize dair bir iyimserlik var. Daha yükseği hedeflemek için hepimiz bu anı yakalamaya çalışmalıyız.

Sea Star Otel olarak, çevresel ve toplumsal duyarlılığımızla örnek bir işletme olduk. Ölçülebilir hedefler oluşturabilmek için uzman danışmanlar ve profesyonel kadrolarımızdan destek alarak çevreye etkilerimizi ölçüyor ve aksiyon planlarımızı hazırlıyoruz.

Sea Star Otel olarak daha sürdürülebilir bir gelecek için başlamış olduğumuz dönüşüm yolculuğunda, tüm paydaşlarımız ile birlikte büyük bir azim ile çalışmaya devam edeceğiz. Herkes için istikrarlı, kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomik büyüme, tam ve verimli istihdam ve insana yakışır iş imkanları sağlamak, sürdürülebilir döngüsel ekonomi içerikli tüketim ve üretim modelleri tasarlamak, iklim değişikliği ve etkilerini azaltmak için harekete geçmektir.

Konuklarımız, tedarikçilerimiz, çalışanlarımız ve tüm iş ortaklarımızı sürdürülebilir kalkınma politikalarımızı geliştirme sürecimize dahil ederek paydaşlarımız ile kolektif bilinç oluşturmak, bu yönde ulusal ve uluslararası iş birlikleri geliştirmek sürdürülebilirlik yolculuğumuzda en büyük motivasyonumuz olacaktır.

Yönetim Kurulu Başkanı

Cevdet MORGÜL

 

Otel Müdüründen

Sea Star Otel olarak olarak, daha sürdürülebilir bir gelecek için başlamış olduğumuz dönüşüm yolculuğunda, tüm paydaşlarımız ile birlikte büyük bir azim ile çalışmaya devam edeceğiz. Herkes için istikrarlı, kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomik büyüme, tam ve verimli istihdam ve insana yakışır iş imkanları sağlamak, sürdürülebilir döngüsel ekonomi içerikli tüketim ve üretim modelleri tasarlamak, iklim değişikliği ve etkilerini azaltmak için harekete geçmektir.

Konuklarımız, tedarikçilerimiz, çalışanlarımız ve tüm iş ortaklarımızı sürdürülebilir kalkınma politikalarımızı geliştirme sürecimize dahil ederek paydaşlarımız ile kolektif bilinç oluşturmak, bu yönde iş birlikleri geliştirmek sürdürülebilirlik yolculuğumuzda en büyük motivasyonumuz olacaktır.

Cumhur OTHAN

Müdür

 

Rapor Hakkında

Hizmetlerimiz için önemli olan çevresel ve sosyal konulara odaklanarak Çevresel, Sosyal ve Yönetişim performansımız ve yönetim yaklaşımlarımız hakkında anlamlı ve zamanında bilgiyi her yıl yayınlamaya kararlıyız.

Bu Sürdürülebilirlik Raporunu dijital formatta hazırlayarak, paydaşlarımızla daha iyi iletişim kurmak ve karbon ayak izimizi azaltmaya yardımcı olmak için teknolojiden giderek daha fazla yararlanmayı hedefliyoruz.

Sürdürülebilirlik Raporunun Kapsamı

Bu rapordaki temel performans verilerinin kapsamı, en az bir tam yıl boyunca faaliyette olan Sea Star Otel 2023 yılı verilerini içermektedir. Bazı veriler karşılaştırma amaçlı geçmiş yılları da içermektedir.

Rapor ve içeriği ile ilgili sorular için;

Neriman ONBAŞI

agm@seastarotel.com

 

Sakin ve huzurlu bir koyda bulunan tesisimiz, yetişkin otel temasına sahiptir. Arkasında ağaçlarla bezeli dağlar, önünde uçsuz bucaksız, tertemiz, mavi ve yeşil renkleriyle Ege size, seyrine doyum olmaz bir manzarayla birlikte huzurlu bir tatil sunuyor.

 

 

Öncelikli Konularımız

Etik Politikamız

Dürüstlük

Tüm iş süreçlerimizde ve ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlük öncelikli değerlerimizdir. Çalışanlarla ve tüm paydaşlarımızla ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlükle hareket ederiz.

Gizlilik

Gizli ve özel bilgiler; Sea Star’a (Şirket) ait rekabet açısından dezavantaj yaratabilecek bilgileri, ticari sırları, henüz kamuya açıklanmamış mali ve diğer bilgileri, personel özlük haklarına ait bilgileri ve üçüncü şahıslarla akdedilen “gizlilik anlaşmaları” çerçevesindeki bilgileri kapsar.

Sea Star çalışanları olarak; müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve çalıştığımız diğer ilgili kişi ve kuruluşların gizliliklerine ve özel bilgilerinin korunmasına özen gösteririz. Şirketin faaliyetlerine ilişkin gizli bilgileri korur, bu bilgileri sadece, Şirket’in amaçları doğrultusunda kullanır; bu bilgileri sadece belirlenen yetkiler dahilinde ilgili kişilerle paylaşırız.

Bizim için, Şirket’e ait her türlü gizli bilginin içeriden sızdırılması suretiyle, borsalardan hisse alım satımı da dahil herhangi bir ticari menfaat elde edilmesi (insidertrading) kesinlikle kabul edilemez. Şirketimizden ayrılırken de görevlerimiz nedeniyle haiz olduğumuz gizli bilgi ve belgeler ile proje, yönetmelik, vb. çalışmaları dışarı çıkarmayız.

Kişisel Verilerin Korunması

İşçi, işyerinde işveren veya işveren vekillerine, çalışanlara, alt işveren çalışanlarına, tedarikçilere, üçüncü kişilere, misafirlere, iş başvurusu yapanlara, stajyerlere ve şirket faaliyetleri ile ilgili tüm gerçek kişilere ait özel ve genel nitelikli kişisel verileri, veri sahibinin ve işverenin yazılı onayı olmaksızın yazılı, sesli ya da görüntülü olarak elektronik ortamda paylaşmaz, aktarmaz, ifşa etmez, kötüye kullanmaz ve bu yolla şahsi çıkar sağlayamaz.

Çıkar Çatışması

Sea Star Otel çalışanları olarak, çıkar çatışmasından uzak durmayı amaçlarız. Mevcut görevimizden yararlanarak; şahsen, ailemiz veya yakınlarımızın vasıtası ile iş münasebetinde bulunduğumuz kişi ve kuruluşlardan kişisel çıkar sağlamayız.

Şirket dışında ek bir finansal çıkara dayalı iş aktivitesinde bulunmayız. Sea Star Otel adını ve gücünü, Sea Star Otel kurumsal kimliğimizi, kişisel fayda sağlamak amacıyla kullanmaktan kaçınırız.

Sertifikalarımız

Çevresel Sürdürülebilirlik

Sea Star Otel olarak, sürdürülebilir kalkınma için kirliliğin önlenmesi, çevrenin ve doğal kaynakların korunması esas amacımız olarak belirlenmiştir.

Yürüttüğümüz tüm süreçlerde, yerel mevzuatların yanında uluslararası standartlar ve misafirlerimize ait özel standartlar da göz önüne alınmakta olup, bu standartların belirlediği tüm çevresel ve sosyal şartların gerekliliklerini yerine getirmekte ve devamlılığını sağlamak için sürekli gelişimi ve mevcut en iyi teknolojilerin kullanımını desteklemekteyiz.

Çevre danışmanlarımız tarafından yasal süreçlerin takibi ve uygulanması ile çevre süreçlerindeki beyan ve raporlama yükümlülüklerimiz hassasiyetle yönetilmektedir.

Emisyon Yönetimi

Tesisimizin faaliyetleri kapsamında oluşan sera gazlarının hesaplanmasını titizlikle takip ediyor ve kurumsal karbon ayak izini hesaplıyoruz.

Enerji Yönetimi

Enerji verimliliğinde sürekli iyileştirmeyi amaçlayan enerji tüketimlerimiz günlük, aylık ve yıllık periyotlarda takip edilmekte ve gözden geçirilmektedir.

Her yıl önemli enerji kullanım noktaları belirlenmekte ve enerji verimliliği projeleri hazırlanmaktadır.

Mevcut tesisler için yapılan bu çalışmalara ek olarak yeni yatırımlar enerji verimliliği açısından değerlendirilmekte ve üretilecek ürünlerde spesifik enerji yoğunluğunun azaltılması hedeflenmektedir.

Enerji verimliliğinin arttırılmasına yönelik çabalara ek olarak, sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusunda ve Avrupa Yeşil Mutabakatına uyum sürecinde karbon ayak izimizin azaltılması amacıyla yenilenebilir enerji kullanımı ile alakalı fizibilite çalışmalarımız devam etmektedir.

Enerji ve Su Tüketimleri

Su Yönetimi

Tesislerimizde su tüketimini azaltmak amacıyla projeler geliştirilmekte ve uygulanmakta olup, su tüketim değerleri aylık bazda düzenli olarak takip edilmekte ve su kaçak kontrolleri sürekli olarak yapılmakta, en hızlı şekilde müdahalesi sağlanmaktadır.

Sürdürülebilir bir çevre için hem Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği’nde tabi olduğumuz deşarj limitlerine hem de uluslararası mevzuat ve standartlara uygun kalitedeki su alıcı ortama deşarj edilmektedir.

Atık Yönetimi

Süreçlerimizde ürün yaşam döngüsü göz önünde bulundurularak öncelikle tesisimiz içinde üretilen atığın kaynağında azaltımı, kaynağında ayrıştırılması ve yeniden
kullanımı politikaları uygulanmaktadır.

Tesisimizde tehlikeli ve tehlikesiz atıklar oluşmaktadır. Oluşan tehlikeli atıklar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından izin verilmiş tehlikeli atık geçici depolama alanında toplanarak, lisanslı araç ve sürücülerle MOTAT (mobil atık takip) sistemi ile lisanslı tesislere gönderilmektedir.

Tehlikesiz atıklar yine tehlikesiz atık geçici depolama alanında toplanarak lisanslı tesislere iletilmektedir. Bu süreçlerin yönetiminde, Çevre Danışmanımız ve atık alanından sorumlu bir çalışanımız görev almaktadır.

Tesisimizde oluşan tehlikeli ve tehlikesiz atıklarımızın %100’e yakını plastik, cam, kağıt-karton, metal, akü, yağ, vb. olarak lisanslı tesisler tarafından geri dönüştürülmektedir.

Atık Yönetim Hedefleri

Doğa dostu ve atık üretmeyecek ya da daha az atık üretecek ürünlerin tercih edilmesinin hedeflenmesi.

Özellikle Çevre bilincinin arttırılması, Atık Ayrışımı ve Sıfır Atık Sistemi konularında eğitimlerin arttırılması ve güncel çevre konularıyla ilgili çalışanların bilgilendirilmesi.

İş Sağlığı ve Güvenliği

Sea Star Hotel olarak, sağlık, emniyet ve çevre konularında her türlü yaralanma, mesleki hastalık, kaza ve çevre kirliliklerinden korunmayı yalnızca teoride değil,
gerçekte de ulaşılması gereken bir hedef olarak görmekteyiz.

HEDEFİMİZ;

SIFIR KAZA, SIFIR RİSK!

Birey olarak gerek işyerinde gerekse iş dışındaki gündelik faaliyetlerimizde bize rehberlik edecek ilkelere sahibiz:

  • Tüm yaralanma ve meslek kazaları önlenebilir.
  • Her çalışanımız kaza ve hastalıkların önüne geçilmesinde bizzat ve doğrudan sorumludur. Emniyet, çalışmanın bir ön koşuludur, dolayısıyla her çalışan güvenli çalışmak konusunda kendi üzerine düşen sorumluluğu almalı ve gerektirdiklerini yapmalıdır.
  • Emniyetli işyeri için emniyet eğitimi hayati önem taşıyan bir unsurdur.
  • Emniyet denetimleri yapılmalıdır. Her türlü güvenlik açığı ile ilgili riskler hızlıca tayin edilmeli ve gereken düzeltici faaliyet ve işlemler derhal alınmalıdır.
  • Yalnızca yaralanma ve kaza ile sonuçlanan olayların değil, tehlike potansiyeli içeren her türlü uygulama ve davranışın araştırılarak elimine edilmesi önem taşır.
  • İş yerindeki emniyet kadar, iş dışı emniyet de önemlidir.
  • Yaralanma ve hastalıkların önüne geçmek, ticari açıdan da kazanç getirir.

Desteklenen Sivil Toplum Kuruluşları

Stratejik Hedeflerimiz

Sektörel ve kurumsal gelişme alanlarını takip etmek.

Konuk Memnuniyetini etkin şekilde takip etmek.

Çalışan Memnuniyeti ve gelişimini sağlamak.

Sürdürülebilirlik denetim mekanizmalarını canlı tutmak.

Operasyonel verimliliğimizi ve süreçleri daha verimli hale getirmek.

Büyüme fırsatlarını değerlendirmek.

Karlılık odağıyla maliyetleri kontrol altında tutmak

Rezervasyon Hattı